Sympózium mladých rádiológov

24. - 25. 11. 2023, Hotel Elizabeth, Trenčín

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Ing. Beáta Serbinová
Telefón: +421 918 888 186